Apurahat

Yleistä

Varustamosäätiö toteuttaa tarkoitustaan apurahoja jakamalla, jotka jaetaan säätiön sääntöjen mukaisesti. Apurahojen saajat julkaistaan säätiön kotisivuilla.

Hakuaika on jatkuva eli säätiö ottaa vastaan hakemuksia vuoden ympäri.

Hakemukset tehdään hakulomakkeella, joka on ladattavissa alla olevasta linkistä.

&copy Esko Pettay

Hakemusasiakirjat

Hakuilmoitus

Hakuohje

Hakulomake

Raportointiohje

Varustamosäätiön myöntämät ja suoritetut avustukset (Päivitetty 16.1.2019)