Säätiön esittely

Varustamosäätiöstä yleensä

Suomen Varustamoyhdistys ry päätti 15.12.2008 yhdistyksen ylimääräisessä kokouksessa perustaa säätiön nimeltä VARUSTAMOSÄÄTIÖ. Säätiö merkittiin säätiörekisteriin 16.6.2009 ja sen kotipaikka on Helsinki. Perustajan määräyksen mukaan säätiön tarkoituksena on tukea merenkulun koulutus-, tutkimus- ja tiedotustoimintaa ja edistää varustamoelinkeinon toimintamahdollisuuksia.

Varustamosäätiö on rekisteröitynä säätiönä itsenäinen oikeushenkilö eikä säätiöllä ole jäseniä tai osakkaita, vaan säätiö omistaa itse itsensä ja hallinnoi ja valvoo omaa toimintaansa. Valvonnassa taas keskeisessä roolissa on säätiön tilintarkastajat ja Patentti- ja rekisterihallitus, jolle kuuluu säätiöiden viranomaisvalvonta.

&copy Esko Pettay

Säätiön tarkoitus

Säätiö toteuttaa tarkoitustaan tukemalla varustamotoimintaan liittyvää yhteiskunnallista toimintaa ja myöntämällä apurahoja sekä osallistumalla itse merenkulun koulutus-, tutkimus- ja tiedotustoimintaan.

Tiedottaminen

Säätiö pyrkii toiminnassaan avoimuuteen ja tiedottamaan erityisesti kotisivuillaan toiminnastaan.

Säätiö laatii vuosittain toiminnastaan saatavilla olevan toimintakertomuksen lakisääteisen tilinpäätöksen lisäksi.

Asiakirjoja

Toimintakertomus 2018