Varustamosäätiö myönsi 3.000 euron apurahan kahdelle opiskelijalle

Varustamosäätiö myönsi 3.000 euron apurahan pääpalkintona kahdelle Aalto Yliopistossa opiskelevalle kauppakorkean opiskelijalle 18.5.2017 Heurekassa, Vantaalla pidetyssä ”Intelligence Hunt Challenge Battle” -tapahtumassa, jonka merenkulkualaa palveleva yhteistyöalusta SeaFocus järjesti. Tapahtumaan osallistui lähes 40 opiskelijaa eri tiedekunnista ratkaisemaan 13 merenkulun alan tai heidän alihankkijansa yrityksen ”Casehaasteita”. Varustamoista oli mukana Finnlines, Tallink Silja sekä Bore. Muut yritykset edustivat heidän alihankkijoitaan, mm Deltamarin, Steerprop, Aker Arctic jne.

Lisätietoa, ks. linkki

http://www.seafocus.fi/intelligence-hunt-press-release